Χρήσιμες Πληροφορίες:

   Η εταιρεία μας συγκέντρωσε μια σειρά πληροφοριών οπού ο κάθε ένας μπορεί να αντλήσει από το site μας απαντήσεις σε ερωτήματα που εχει γύρω από το Real Estate.

Με εκτίμηση,

Invst Real Estate


Αρχειά:

  • Διάρκεια Μίσθωσης Ακινήτου. [ PDF ]

  • Συμβουλές Πριν Αγοράσετε. [ PDF ]

  • Real Estate Λεξικό. [ PDF ]

  • Δαπάνες Μεταβίβασης Ακινήτου (Πωλητής). [ PDF ]

  • Δαπάνες Μεταβίβασης Ακινήτου (Αγοραστής). [ PDF ]

  • Πληροφορίες Πλειστηριασμού. [ PDF ]

  • Λογαριασμοί Ακινήτου. [ PDF ]

  • Μίσθωση Ακινήτου. [ PDF ]

  • Rent to Buy. [ PDF ]

  • Δικαιολογητικά Πώλησης Ακινήτου. [ PDF ]