ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES


Η ιστοσελίδα «invst.gr» (στο εξής «η Ιστοσελίδα») ανήκει και εξυπηρετεί την εταιρεία με την επωνυμία «INVST REAL ESTATE & DEVELOPMENT OE» που εδρεύει στον Πειραία, με ΑΦΜ 132252919, καθώς και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες που φέρουν στην επωνυμία τους το διακριτικό «INVST REAL ESTATE & DEVELOPMENT» (στο εξής «INVST»). Η χρήση της διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και στις αναπόσπαστες με αυτό Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική για Cookies, που οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά.


1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή/ταμπλέτα/κινητό τηλέφωνο ενός επισκέπτη/χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο επισκέπτης/χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να του προσφέρει σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του επισκέπτη/χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει αυτός στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, κλπ).


2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Τα cookies διέπονται από την e privacy οδηγία 2002/58/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2009/136/ΕΚ (η οποία έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο με τον Ν. 3471/2006) όπως ρητώς προβλέπεται και στον 2016/679 ΕΕ Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (αιτιολογική σκέψη 173).

Σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο (άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 3471/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 170 του Ν. 4070/2012): «Η εγκατάσταση των «cookies» επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη και μετά από κατάλληλη ενημέρωσή του.»


3. COOKIES ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Υπάρχουν «cookies» που έχουν εκτιμηθεί από την Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 ως τεχνικά – λειτουργικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου. Για αυτά ο νόμος δεν απαιτεί προηγούμενη συγκατάθεση.

Αυτά είναι (Wp29 Opinion 4/2012):

• «Cookies» που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο συνδρομητής ή επισκέπτης/χρήστης κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session cookies) σε ιστοσελίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης.(Για παράδειγμα τέτοια «cookies» είναι απαραίτητα κατά τη συμπλήρωση μίας ηλεκτρονικής φόρμας από τον επισκέπτη/χρήστη).

• Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και τα «επίμονα» (persistent) «cookies» που εγκαθίστανται για τον ίδιο σκοπό και διαρκούν για διάστημα μερικών ωρών.

• «Cookies» που εγκαθίστανται με σκοπό την ασφάλεια του συνδρομητή ή επισκέπτη/χρήστη, όπως για παράδειγμα «cookies» που εντοπίζουν επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες εισόδου στον λογαριασμό ενός χρήστη σε μία συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

• «Cookies» με πολυμεσικό περιεχομένο, όπως flash player «cookies», κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) σε ιστοσελίδα. Τέτοια είναι για παράδειγμα τα «cookies» που εγκαθίστανται με την προβολή ενός βίντεο στην ιστοσελίδα που έχει επισκεφτεί ο επισκέπτης/χρήστης.

• «Cookies» που «θυμούνται» τις επιλογές του συνδρομητή ή επισκέπτη/χρήστη σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας (π.χ. «cookies» που αφορούν την επιλογή της γλώσσας ή της παρουσίασης αποτελεσμάτων αναζήτησης σε μία ιστοσελίδα).

• «Cookies» που εγκαθίστανται μέσω πρόσθετων προγραμμάτων (plug ins) σε ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων και αφορούν στο διαμοιρασμό περιεχομένου μεταξύ των πιστοποιημένων μελών που έχουν ήδη πραγματοποιήσει σύνδεση (logged in).


4. ΠΩΣ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΑ COOKIES

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

Για να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας, λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ:

" http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm#section_2 "

" https://www.aboutcookies.org/ "

Μπορείτε να ρυθμίσετε σχετικά το browser που χρησιμοποιείτε ή δείτε περισσότερα εδώ:

" https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=el "

" https://support.microsoft.com/el-gr/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings "

" https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac "


5. ΠΟΙΑ COOKIES ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ invst.gr

Η Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί μικρά κομμάτια κώδικα (cookies) που αναγνωρίζουν τον επισκέπτη με σκοπό την εύκολη πρόσβαση, καθώς και τρίτων εταιρειών για στατιστικούς λόγους ανάλυσης της επισκεψιμότητας (Google), για λόγους marketing και προβολής στοχευμένης διαφήμισης (DoubleClick) και προβολής rich media (Vimeo, Youtube). Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώνουμε την Ιστοσελίδα και την προώθησή της.

• Τεχνικά ή λειτουργικά cookies:

Κάποια cookies διασφαλίζουν ότι ορισμένα τμήματα της Ιστοσελίδας λειτουργούν σωστά και ότι οι προτιμήσεις των επισκεπτών/χρηστών παραμένουν γνωστές. Τοποθετώντας λειτουργικά cookies διευκολύνουμε την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα. Με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να εισάγετε επανειλημμένα τις ίδιες πληροφορίες όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα. Μπορούμε να τοποθετήσουμε αυτά τα cookies χωρίς τη συγκατάθεσή σας, όπως αναφέρεται παραπάνω.

• Αναλυτικά cookies:

Χρησιμοποιούμε αναλυτικά cookies για να βελτιστοποιήσουμε την εμπειρία της Ιστοσελίδας για τους επισκέπτες/χρήστες μας. Για την τοποθέτηση αναλυτικών cookies ζητούμε την άδειά σας.

• Κουμπιά μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Στην Ιστοσελίδα μας έχουμε συμπεριλάβει κουμπιά για Facebook, Twitter, YouTube, Linkedin, Google Plus και Instagram για την προώθηση ιστοσελίδων (π.χ. “όπως”, “pin”) ή διαμοιρασμού (π.χ. “tweet”) σε κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook, το Twitter, το Linkedin, το Youtube , το Google Plus και το Instagram. Αυτά τα κουμπιά λειτουργούν χρησιμοποιώντας κομμάτια κώδικα που προέρχονται από το Facebook, το Twitter, το Linkedin, το Google και το ίδιο το Instagram. Αυτός ο κώδικας τοποθετεί cookies. Αυτά τα κουμπιά μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορούν επίσης να αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται ορισμένες πληροφορίες, έτσι ώστε να μπορεί να σας παρουσιαστεί μια εξατομικευμένη διαφήμιση σε άλλες ιστοσελίδες. Παρακαλούμε διαβάστε τις δηλώσεις απορρήτου αυτών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (που μπορεί να τροποποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα) για να διαβάσετε τι κάνουν με τα (προσωπικά) σας δεδομένα που επεξεργάζονται χρησιμοποιώντας αυτά τα cookies. Τα δεδομένα που ανακτώνται είναι όσο το δυνατό ανωνυμοποιημένα.

Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, χρησιμοποιούμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

• Google Analytics, για στατιστικούς λόγους επισκεψιμότητας

• PHP Session ID για την αποθήκευση δεδομένων επισκέπτη/χρήστη σε σελίδες για λειτουργικούς σκοπούς

• Google Fonts για την χρήση γραμματοσειρών


6. ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την Πολιτική Cookies, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιαδήποτε αλλαγή στην παρούσα τίθεται σε ισχύ μετά την ανάρτηση της αναθεωρημένης Πολιτικής για τα Cookies στην Ιστοσελίδα μας. Η χρήση του δικτυακού τόπου μετά από τυχόν αλλαγές σημαίνει και την αποδοχή της αναθεωρημένης Πολιτικής.


7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την INVST που διαχειρίζεται την Ιστοσελίδα, παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στην αντίστοιχη πλατφόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα.