Real Estate Υπηρεσίες

Παρέχουμε μοναδικές υπηρεσίες ακινήτων.

Αν επιθυμείτε να μάθετε την αξία του ακινήτου σας έχουμε συνεργασία με πιστοποιημένους εκτιμητές ακινήτων.

Κατά τη διαδικασία εκτίμησης γίνεται η επιλογή του τύπου της έρευνας, η συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων και η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου για να διαμορφωθεί η τελική εμπορική αξία του ακίνητου σας. Η εκτίμηση γίνεται η με την συγκριτική μέθοδο, η με την υπολειμματική μέθοδο, η με την μέθοδο του εισοδήματος η με την αναλυτική μέθοδο εισοδήματος ανάλογα με τον τύπο του ακινήτου.

Τα απαραίτητα έγγραφα για την Εκτίμηση είναι ένα πρόσφατο Τοπογραφικό Διάγραμμα, ένα αντίγραφο των τίτλων του ακινήτου (συμβόλαια), θεωρημένα αντίγραφα του στελέχους και των σχεδίων της οικοδομικής άδειας και τα αντίγραφα Βεβαιώσεων Κτηματολογίου.

Για την διαδικασία Εκτίμησης γίνεται με την διενέργεια αυτοψίας και φωτογράφησης του ακινήτου, με την συλλογή όλων των απαραίτητων εγγραφών, με την συλλογή πληροφοριών σχετικά με την περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο, με την εξέταση των αντικειμενικών και εμπορικών αξιών του ακίνητου και της περιοχής, με την εξέταση καταλληλότητας της περιοχής, με την έρευνα για μελέτη πράξης ή εφαρμογής κτηματολογίου, με την έρευνα στατικότητας και τεχνικής μελέτης του ακίνητου αν είναι οικοδομή και με την συλλογή παραγόντων διαμόρφωσης της αξίας του ακινήτου και έρευνα προσφοράς και ζήτησης.

Σε περίπτωση που μας αναθέσετε αποκλειστικά το ακίνητο σας, η εκτίμηση του παρέχεται από εμάς δωρεάν, αν όμως δεν επιθυμείτε την ανάθεση σε εμάς και απλά θέλετε μια εκτίμηση του ακινήτου σας για μελλοντική χρήση τότε η αμοιβή είναι κατόπιν συνεννόησης με τους συνεργάτες μας.

Το «Εξοικονομώ αυτονομώ» είναι ένα πρόγραμμα συγχρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και αφορά Μονοκατοικίες, Διαμερίσματα αλλα και Πολυκατοικίες.

Η Invst Real Estate παρέχει ολοκληρωμένη λύσεις για την ένταξη σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ κατ’ οίκον. Με το εξειδικευμένους συνεργάτες μας, είμαστε διπλα σας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από την προετοιμασία των εγγράφων για την αίτηση έως την ολοκλήρωση των εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου.

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 1. Υφίσταται νόμιμα.
 2. Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 3. Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 4. Έχει καταταγεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Αναλαμβάνουμε:

 1. Σύνταξη φακέλου.
 2. Ενεργειακή επιθεώρηση Α΄ ΠΕΑ.
 3. Ενεργειακή επιθεώρηση Β΄ ΠΕΑ.
 4. Μελέτη και σχεδιασμό.
 5. Τις απαιτούμενες εργασίες.
 6. Την αποπεράτωση του φακέλου.

Οι παρεμβάσεις που καλύπτονται από το πρόγραμμα είναι:

 1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης
 2. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης (π.χ. Φυσικό αέριο, Αντλία θερμότητας, Κλιματισμός, Ενεργειακά Τζάκια κτλ.)
 3. Εγκατάσταση Ηλιακού Θερμοσίφωνα
 4. Θερμομόνωση Τοιχοποιίας ή/και πιλοτής
 5. Θερμομόνωση Ταράτσας
 6. Συστήματα αυτοματισμών
 7. Smart Houses
 8. Φωτοβολταϊκό σύστημα
 9. Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας (συσσωρευτές)
 10. Σημείο επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητου οχήματος
 11. Αναβάθμιση ανελκυστήρα
 12. Αναβάθμιση φωτισμού

Η αμοιβή είναι κατόπιν συνεννόησης με τους συνεργάτες μας.

Ο συμβολαιογράφος δεν εκπροσωπεί ούτε τον αγοραστή ούτε τον πωλητή, είναι δημόσιος υπάλληλος και με τη δική του παρουσία διαβάζονται, κατανοούνται και υπογράφονται τα συμβόλαια. Ο συμβολαιογράφος στη συνέχεια ετοιμάζει το σχέδιο συμφωνίας και είναι υπεύθυνος για την πιστοποίηση και την καταγραφή της συναλλαγής στα δημόσια μητρώα έτσι ώστε ο αγοραστής να λάβει μια συμβολαιογραφική πράξη για το ακίνητο.

Εμείς μπορούμε να σας προτείνουμε τον κατάλληλο συνεργάτη έτσι ώστε να διεκπεραιωθεί η εκάστοτε διαδικασία με γνώμονα την αμεσότητα, την σιγουριά και την εξασφάλιση σας.

Σε συνεργασία με το Συμβολαιογράφο, η ομάδα μας φροντίζει για τη συγκέντρωση όλων των εγγράφων που απαιτούνται για μια συμβολαιογραφική πράξη αγοροπωλησίας ακίνητου.

Η αμοιβή είναι κατόπιν συνεννόησης με τους συνεργάτες μας.

Διαθέτουμε έμπειρους και έμπιστους Νομικούς Συμβούλους, οι οποίοι θα απαντήσουν σε κάθε ερώτηση που μπορεί να έχετε σχετικά με τις συναλλαγές σας. Η παρουσία δικηγόρου σε μια αγοραπωλησία είναι κατοχυρωμένη από το Νόμο ως προαιρετική όμως για εμάς είναι απαραίτητη και για αυτό τον λόγο σας προτείνουμε πλήρη νομική κάλυψη και προστασία από δικηγόρους με πολυετή πείρα στο χώρο των ακινήτων.

Σας εξασφαλίζουν τη νομιμότητα της συναλλαγής.

Σας παρέχουν ενημέρωση και νομική υποστήριξη για τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών και για κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την περαίωση της διαδικασίας.

Σας παράσχουν επιπλέον νομική υποστήριξη μετά την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας.

Διεκπεραιώνουν τον εκτεταμένο έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου που σας ενδιαφέρει.

Σας δίνουν επιπλέον Νομική υποστήριξη για τη λήψη του δανείου σας, για τυχόν περαιτέρω μεταβίβαση του ακινήτου (γονική παροχή, δωρεά, πώληση κ.λ.π).

Η αμοιβή είναι κατόπιν συνεννόησης με τους συνεργάτες μας.

Το μεσιτικό μας γραφείο δραστηριοποιείται και στον οικοδομικό κλάδο διαθέτοντας συνεργάτες με εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις. Επιλέξτε την υπηρεσία που χρειάζεστε:

Υπηρεσίες Μηχανικού
 1. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (ΗΤΚ)
 2. Εξοικονομώ κατ’ Οίκον
 3. Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου
 4. Άδεια Μικρής Κλίμακας
 5. Τοπογραφικό Διάγραμμα
 6. Ενεργειακό Πιστοποιητικό
 7. Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
 8. Βεβαίωση Μηχανικού
 9. Ανακαινίσεις Ακινήτων
 10. Στατική Μελέτη
 11. Οικοδομική Άδεια
 12. Αναζήτηση σε Πολεοδομία
 13. Επανασύσταση φακέλου
 14. Επαγγελματικές Άδειες Λειτουργίας
 15. Βεβαιώσεις Χώρων Κύριας Χρήσης
 16. Επίβλεψη
 17. Νομικές συμβουλές
 18. Αποκατάσταση και επανάχρηση υφιστάμενων ή διατηρητέων κτιρίων
Υπηρεσίες Αρχιτέκτονα
 1. Συμβουλευτική υποστήριξη
 2. Αρχιτεκτονική Μελέτη (Κατοικιών, Επαγγελματικών Χώρων, Ξενοδοχείων)
 3. Αρχιτεκτονική τοπίου
 4. Τρισδιάστατες Απεικονίσεις
 5. Αποτυπώσεις
 6. Γραφιστικά
 7. Σχεδιασμός Επίπλων
 8. Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων
 9. Σχεδιασμός Ειδικών Κατασκευών
 10. Επίβλεψη

Η αμοιβή είναι κατόπιν συνεννόησης με τους συνεργάτες μας.

Η Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου (ΗΤΚ) είναι η διαδικασία δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού φακέλου, κτιρίου ή διηρημένης οριζόντιας ιδιοκτησίας (Διαμερισμα), που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες του ακινήτου. Μέσω της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, θωρακίζεται η ιδιοκτησία των πολιτών καθώς θα είναι καταγεγραμμένες όλες οι μεταβολές του ακινήτου. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται και η διαφάνεια στις δικαιοπραξίες (μεταβιβάσεις). Ο ιδιοκτήτης θα έχει άμεσα διαθέσιμα όλα τα στοιχεία (πχ τίτλους ιδιοκτησίας, οικοδομική άδεια, κλπ.).

Τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο φάκελο της ΗΤΚ είναι:

 1. Στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου.
 2. Σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια.
 3. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού.
 4. Πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί.
 5. Δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων.
 6. Βεβαίωση μηχανικού περί μη αυθαιρεσιών.
 7. Σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα σχέδια της οικοδομικής άδειας.
 8. Δελτίο δομικής τρωτότητας και η μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται.
 9. Πίνακας χιλιοστών και μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται.
 10. Πιστοποιητικό Πληρότητας για Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

Για την διαδικασία απόκτησης ΗΤΚ πρέπει να:

 1. Επικοινωνήσετε με το γραφείο μας για ενημέρωση σχετικά με το ακίνητο.
 2. Συλλέξουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σχέδια οικοδομικής αδείας κ.λπ.).
 3. Επίσκεψη στο ακίνητο για αυτοψία/ αποτύπωση.
 4. Αποτύπωση για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (σε περίπτωση που δεν υπάρχει).
 5. Έλεγχος στατικής επάρκειας (σε περίπτωση που απαιτείται).
 6. Υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ.

Μετά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων μελετών και εγγράφων εκδίδονται:

 1. Tο Πιστοποιητικό Πληρότητας.
 2. Tο Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής από την Υπηρεσία Δόμησης.

Η αμοιβή είναι κατόπιν συνεννόησης με τους συνεργάτες μας.

Με την απόκτηση η και πριν την απόκτηση ενός ακίνητου είτε επενδυτικού είτε όχι οι συνεργάτες μας στέκονται δίπλα σας για κάθε λογιστικό ζήτημα. Κατέχουν πολυετή εξειδίκευση και εμπειρία σε θέματα κατοίκων εξωτερικού και είναι σε θέση να προσφέρουν τις πλέον αξιόπιστες υπηρεσίες που αφορούν τα φορολογικά και περιουσιακά θέματα.

Ίδρυση εταιρειών, φορολογική εκπροσώπηση, αποτιμήσεις, συμβουλευτική, απόκτηση ακίνητης περιουσίας, δυνατότητες ευνοϊκής φορολογικής αντιμετώπισης κατά την απόκτηση αλλά και διατήρηση της ακίνητης περιουσίας. Η φορολόγηση εισοδήματος από ακίνητη περιουσία είναι μερικές από τις αναθέσεις που αναλαμβάνουμε με τους συνεργάτες μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας.

Η αμοιβή είναι κατόπιν συνεννόησης με τους συνεργάτες μας.

Η Golden Visa είναι το δικαίωμα που δίνεται σε πολίτες από τρίτες χώρες να προχωρήσουν στην απόκτηση ακινήτων αξίας από άνω των 250.000 ευρώ η σε εισφορά κεφαλαίου, τουλάχιστον 400.000 ευρώ, σε εταιρεία η οποία έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα η στην Αγορά μετοχών, εταιρικών ομολόγων ή και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου αξίας κτήσης κατ' ελάχιστο 800.000 ευρώ για να αποκτήσουν άδεια διαμονής στην Ελλάδα που ορίζεται από το νόμο στα 5 έτη.

Ουσιαστικά είναι ένα προνόμιο διαμονής και παρότι η χορηγούνταν αρχικά για πέντε έτη, πλέον η νομοθεσία προβλέπει ότι διατηρεί την ισχύ της όσο ο δικαιούχος κατέχει το ακίνητο η την επένδυση. Μετά από μερικά χρόνια, μάλιστα, ο ιδιοκτήτης η ο επενδυτής λαμβάνει αυτόματα την υπηκοότητα για τον ίδιο και την οικογένειά του, γεγονός που του εξασφαλίζει το «ευρωπαϊκό» διαβατήριο.

Για την απόκτηση της σας παρέχουμε ακίνητα που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές σας σε συνεργασία με έμπειρα και άρτια καταρτισμένα δικηγορικά και συμβολαιογραφικά γραφεία όπου η αίτησή σας για την χορήγηση της άδειας διαμονής θα είναι απόλυτα επιτυχημένη.

Σε περίπτωση λήξης της άδειας παραμονής σας παρέχουμε υπηρεσίες επανέκδοσης της.

Η αμοιβή είναι κατόπιν συνεννόησης με τους συνεργάτες μας.

438

LISTINGS FOR SALE

30

LISTINGS FOR rent

762

Happy Clients