Υπηρεσίες

Η εταιρία μας μέσω των έμπειρων συνεργατών της, αναλαμβάνει την ανακαίνιση, την επισκευή, την διαμόρφωση ή την ολοκληρωμένη δόμηση του ακινήτου σας.

01

Καταγραφή των αναγκών σας και αξιολόγηση της κατάστασης του ακινήτου από μηχανικό μας.

02

Κοστολογημένη πρόταση του χώρου με αρχιτεκτονικές προτάσεις.

 

03

Επιλογή υλικών και λεπτομερής σχεδιασμός του χώρου.

 

04

Κατασκευή του έργου με επιβλέπων μηχανικό από την αρχή μέχρι και την ολοκλήρωσή του.

05

Σε χρόνο που εσείς προσδιορίζετε θα γίνεται αυτοψία για την πρόοδο των εργασιών.

06

Με το συμφωνητικό εργασιών και υλικών, ο χώρος σας αποκτά εγγύηση τριών ετών.